Hematoksilen-Eosin(HE)Staining Solution, hücresel dokunun boyanması içindir.
Bu ürün modifiye edilmiş HE boyama solüsyonudur. Alkali boya (hematoksilen) ve çekirdek arasındaki fiziksel ve kimyasal reaksiyon yoluyla, sırasıyla asit boya (eozin) ve sitoplazma farklı renk elde eder.

 >>  ÜRÜNÜ DETAYINI GÖRÜNTÜLE  >>