Bu kit, SARS-CoV-2’nin yüksek oranda korunan bölgeleri için spesifik primerler ve problar tasarlamak üzere PCR amplifikasyonu ve floresan probları birleştirir. PCR amplifikasyon işlemi sırasında, spesifik primerler ve problar, hedef sekans ile birleştirilir.

Yeni koronavirüsler β cinsine aittir.

 >>  ÜRÜNÜ DETAYINI GÖRÜNTÜLE  >>