Bu kit, insan nazofaringeal swablarda, anterior nazal swablarda veya orofaringeal swab örneklerinde SARS-CoV-2 antijeninden nükleokapsid proteininin (N proteini) hızlı in vitro kalitatif tespiti için kullanılır. Yalnızca SARS-CoV-2’de nükleik asit tespiti negatif olan şüpheli vakalar için tamamlayıcı bir tespit indeksi olarak kullanılabilir veya nükleik asit tespiti ile birlikte kullanılabilir ve enfekte pnömoninin teşhisi ve dışlanması için tek temel olarak kullanılamaz. SARS-CoV-2.

 >>  ÜRÜNÜ DETAYINI GÖRÜNTÜLE  >>