Bu kit, insan Tam Kanında/Serumunda/Plazmasında SARS-CoV-2 IgG ve IgM antikorlarının in vitro kalitatif tespiti için kullanılır. Yalnızca SARS-CoV-2’de nükleik asit tespiti negatif olan şüpheli vakalar için tamamlayıcı bir tespit indeksi olarak kullanılabilir veya nükleik asit tespiti ile birlikte kullanılabilir ve SARS ile enfekte pnömoninin teşhisi ve dışlanması için temel olarak kullanılamaz. -CoV-2 ve genel popülasyonun taranması için kullanılamaz.

 >>  ÜRÜNÜ DETAYINI GÖRÜNTÜLE  >>