Bu SARS-CoV-2 Nötralize Eden Antikor Hızlı Test Kiti, yalnızca insan serumu / plazma / tam kandaki SARS-CoV-2 nötralize edici antikorun hızlı in vitro kalitatif değerlendirmesi için kullanılır.

 >>  ÜRÜNÜ DETAYINI GÖRÜNTÜLE  >>