30124 - Pasif ve Aktif Egzersiz Aleti

30125 - Çok eklemli aktif ve pasif eğitim aleti

30126 - Alt ekstremite aktif ve pasif eğitim aleti

30128 - Ayak Bileği Eğitim Aleti

30127 - Ayak Bileği Eğitim Aleti

30129 - İzokinetik Serisi (on parçalı takım)

30130 - Askı Egzersiz Terapisi

30131 - Ağırlık Kaldırma Yürüyüş Eğitim Sistemi