CPR ve acil bakımtrakeal entübasyon Anesteziyoloji ve resüsitasyon

Trauma VR – acil bakım becerilerini uygulamak için sanal bir karma gerçeklik simülatörü
Trakeal entübasyon modülü
Karma gerçeklik ortamında hastanın solunum yollarına erişme becerilerini uygulamanıza izin verir

 >>  ÜRÜNÜ DETAYINI GÖRÜNTÜLE  >>