PGD01 - Diş Hekimliği Simülatörü

PGS01 - XR Clinic Simulasyon

PGS02 - Sanal Hasta Simülatörü

PGS05 - Sanal Etkileşimli Anatomi Eğitim Platformu

PGS06 - Siber Hasta Simülatörü

PGS07 - K.B.B. Simülatörü

PGS08 - Sanal Otoskopik VOS Simülatörü

PGS09 - XR Teknolojili Abdominal Palpasyon Simülatörü

PGS10 - İlk yardım becerilerini uygulamak için sanal karma gerçeklik simülatörü

PGS11 - Lap Mentor Dokunsal Geri Bildirim