11007 - TIB-8600 Gerçek Zamanlı Floresan Kantitatif PCR Cihazı ( Moleküler Tanı Çözümleri )

11006 - Otomatik Nükleik Asit Hibridizasyon Cihazı ( Moleküler Tanı Çözümleri )

11005 - Automatic Nucleic Acid Extractor (TIB-NA3200 ) ( Moleküler Tanı Çözümleri )

11004 - İnce Katmanlı Sitoloji Testi (TIB AutoPrep-1000 Processor)

11003 - Sıvı Bazlı Sitoloji (TIB AutoPrep 4806 Processor)

11002 - Sıvı Bazlı Sitoloji (TIB AutoPrep 4806 Processor )

11001 - LBC Sitosantrifüj

11000 - Yapay Zeka Destekli Servikal Sitolojik Tarama Çözümü