Yüksek özgüllüğe sahip digoksin etiketli prob. Yüksek hassasiyete sahip uluslararası gelişmiş amplifikasyon sistemi. Viral genom tespiti, virüs enfeksiyonunu tespit etmek için altın standarttır. Gen tespiti ve doku lokalizasyonunun kombinasyonu, prognoz ve klinik tedavi için temel oluşturur.

 >>  ÜRÜNÜ DETAYINI GÖRÜNTÜLE  >>