1. p16 proteini, hücre döngüsü düzenlemesinde yer alan bir sikline bağımlı kinaz inhibitörüdür. HPV geninin ve konakçı genin entegrasyonuyla üretilen E7 proteini, hücre döngüsünü yok ederek kontrolsüz hücre çoğalmasına ve p16’nın aşırı ekspresyonuna yol açabilir.

 >>  ÜRÜNÜ DETAYINI GÖRÜNTÜLE  >>