Özellikle Candida türlerinin neden olduğu invazif mantar enfeksiyonları, kritik hastalarda yaygındır ve önemli morbidite ve mortalite ile ilişkilidir.

Candida enfeksiyonu, majör sistemik mantar enfeksiyonlarının yaklaşık %80’ini oluşturur ve bağışıklığı baskılanmış hastalarda mantar enfeksiyonlarının en yaygın nedenidir. Kandidal enfeksiyonlar en yaygın hastane kaynaklı enfeksiyonlardan biridir.

 >>  ÜRÜNÜ DETAYINI GÖRÜNTÜLE  >>