Fırsatçı bir patojen olarak GBS genellikle vajina ve rektumda yerleşir. Koşullu patojenik bakterilere aittir ve hamile kadınlar enfekte olabilir ve bakterileri yenidoğan sepsisi, menenjit, pnömoni vb. Bu kit, üreme sistemi ve rektal sekresyon örneklerinde GBS DNA’sının saptanması içindir ve streptokok B enfeksiyonunun teşhisi ve ilaç sonrası etkinliğin izlenmesi için kullanılabilir. Bu test, testten bir hafta önce herhangi bir antibiyotik verilmemiş, fitil veya losyon ile tedavi edilmemiş 34-37 haftalık gebeler için uygundur.

 >>  ÜRÜNÜ DETAYINI GÖRÜNTÜLE  >>