Kit, maymun çiçek hastalığından şüphelenilen hastalardan alınan kan, yara veya irin örneklerinde maymun çiçeği virüsü DNA’sının in vitro kalitatif tespiti için kullanılır. Sadece profesyonel kullanım içindir. Kendini test etmek için değil.

 >>  ÜRÜNÜ DETAYINI GÖRÜNTÜLE  >>