Mycobacterium tuberculosis, tüberküloza neden olan patojendir. Mycobacterium tuberculosis esas olarak insan akciğerlerine saldırır ve akciğer tüberkülozu yaklaşık %90’ını oluşturan en yaygın tüberkülozdur. Akciğer tüberkülozu zamanında tespit edilip tam olarak tedavi edilmezse sağlığa ciddi zararlar verecek hatta solunum yetmezliğine ve ölüme neden olacaktır.

 >>  ÜRÜNÜ DETAYINI GÖRÜNTÜLE  >>