Bu kit, nazofaringeal swablarda, nazal swablarda, orofaringeal swablarda veya tükürük örneklerinde SARS-CoV-2, influenza A ve influenza B nükleoprotein antijenlerinin hızlı in vitro kalitatif tespiti için kullanılır ve SARS-CoV-2 veya influenza A ve B virüsleri.

 >>  ÜRÜNÜ DETAYINI GÖRÜNTÜLE  >>