Nötralize edici antikor, virüs aktivitesini nötralize ederek konakçıyı enfeksiyondan koruyabilir. Virüsün hücrelere girmesini engelleyebilen spesifik bir antikordur. Nötralize edici antikor, kişilerin aşılamadan sonraki bağışıklık tepkisi ile üretilir ve aşının klinik etkinliğini doğrudan belirleyecektir.

 >>  ÜRÜNÜ DETAYINI GÖRÜNTÜLE  >>