Akıllı çok işlevli transfer yatağı, yatak gövdesi parçası ile tekerlekli sandalye parçasının kombinasyonunu ve ayrılmasını gerçekleştirebilen bir yatak gövdesi parçası ve bir tekerlekli sandalye parçası içerir. Kombine durumda, yatak gövdesi kısmı ve tekerlekli sandalye kısmı, hastanın duruşunun, örneğin yatma pozisyonu, sırt kaldırma ve bacak bükme gibi ayarını gerçekleştirebilen belirli bir hemşirelik işlevi ile bir bütün olarak alınabilir.

 >>  ÜRÜNÜ DETAYINI GÖRÜNTÜLE  >>