İyontoforez aleti (bundan sonra terapötik alet olarak anılacaktır), biyo-elektrik tıp iletim teorisi, biyomimetik teori, sıcak uygulama tıbbı, manyetik alan, Çin klasik Geleneksel Çin tıbbı ve modern mikrobilgisayar teknolojisi temelinde geliştirilen yeni nesil bir tıbbi terapötik alettir. yıllarca süren klinik uygulama ve çok sayıda kullanıcı geri bildirimi ile birleştirilmiştir. Terapötik alet, biyonik masaj ve ilaç verme işlevine sahiptir.

 >>  ÜRÜNÜ DETAYINI GÖRÜNTÜLE  >>