Ayak bileği eğitmeni, eklemin hareket aralığını iyileştirebilir, kas gücünü artırabilir, kas gerginliğini azaltabilir, propriyoseptif girişi artırabilir, ayak bileği ekleminin farklı açılarda ve yönlerde halka aktif ve doğrusal aktif hareketi yoluyla eklem koordinasyonunu, esnekliği ve hızı geliştirebilir. ayak bileği ekleminin motor fonksiyonunu iyileştirmek için.

 >>  ÜRÜNÜ DETAYINI GÖRÜNTÜLE  >>